PRISER:

Fra 1/1 21 ble det 25% mva prispåslag på tjenestene jeg tilbyr.  

Priser inkl mva;

1. konsultasjon varer ca 1,5 time og koster kr. 950,-  

1 klokketime kr. 750,-

 1,5 til 2 timer kr. 1.200,-

 Velger man i tillegg Kinesiologi tar ofte behandlingene fra 1,5 til 2 timer.

Barn og ungdom opptil 15 år kr. 600,-

Studenter, uføretrygdede og minstepensjonister får redusert pris. 

 

Hvor mange ganger?                                                                                                                

De fleste klarer seg med 2-3 ganger, andre trenger opptil 6-7 behandlinger.   Noen velger å komme jevnlig som helse forebyggende.