Fra Stress til Balanse - og Ny ENERGI!

 

Kinesiologi kan hjelpe ved;  Ulike fysiske smerter, matintoleranse, lærevansker, vanskelige følelser i nå- eller fortid, mentale tilstander; fobier, angst, traumer, søvnløshet, lite energi, stress mm.

Kinesiologi er også et fantastisk redskap ved målsetting - har du problemer med å sette mål og nå de?  Prøv en Kinesiolog/nevrotrener.

Kinesiologi – læren om bevegelse – er en helhetlig behandlingsmetodesom konsentrerer seg om energikretsløpet i kroppen. Kinesiologi er en nyttig supplement til vestens tradisjonelle behandlingsform.  Metoden er basert på de urgamle kinesiske akupunkturlover og Østens kunnskap om menneskets indre og ytre energisystem.

Ved hjelp av muskeltesten finner kinesiologen frem til ubalanser og energiblokkeringer i kroppen. I følge filosofien er alle muskler i kroppen koblet til ulike indre organer.  Muskeltestene viser om vi er anspent eller avslappet og om det er for mye elle for lite energi i de ulike organene.

Noen ganger kan det være bestemte mat- eller næringsmidler vi ikke tåler eller det kan være andre årsaker som tapper deg for energi - slik at du blir trøtt og slapp.  Andre stressfaktorer kan være problematiske hendelser eller situasjoner i nå- eller fortid.

Det du har opplevd tidligere og ikke fått bearbeidet, påvirker nåtiden med tanker, følelser, smerter, bekymringer og måten å reagere på i kontakt med andre.  I følge de 5-elementer, som vi  jobber utifra, vil ubearbeidet sorg over lang tid få innflytelse på lunge og tykktarm. Frykt kan sette seg i feks nyre og blære og sinne i lever og galle.

Vår fysiske og psykiske helse er avhengig av at energien får strømme fritt.  Derfor kan blokkeringer i energisystemet føre til ulike symptomer, som igjen kan føre til sykdommer.

Kinesiologen tar i bruk forskjellige teknikker for å gjenskape balansen.  Det kan være massasje og berøring av muskler, sener og akupunkturpunkter.  Eller man benytter forskjellige øvelser og fysiske bevegelser, næringstilskudd etc.  Vi kan også jobbe med følelseskart for å finne følelsen eller flere følelser du trenger å balansere.  Terapeuten tester i hvert tilfelle hva som vil hjelpe den enkelte best for å gjenopprette balanse i kropp og sinn.

 

Hjemmesiden til Den Norske Kinesiologiforening;                                                                           http://www.dnkf.no