PRISER:

Fra 1/1 21 ble behandlingen momsbelagt med 25%.   

Priser inkl mva;

1. konsultasjon varer ca 1,5 time og koster kr. 950,-  

1 klokketime kr. 750,-

1,5 til time  kr. 900,-

Velger man i tillegg Kinesiologi tar ofte behandlingene fra 1,5 til 2 timer, kr. 1.200,-

Barn og ungdom opptil 16 år kr. 600,-

Studenter, uføretrygdede og minstepensjonister får redusert pris. 

 

Hvor mange ganger?                                                                                                                

De fleste klarer seg med 2-3 ganger, andre opptil 6-7 behandlinger.   Noen velger å komme jevnlig som helse forebyggende.