Utdanning Kinesiologi;

Kinesiologi, Touch for Health/Balansering.  Professional Kinesiology Practice; PKP1 og  PKP2.  Kinergetics, 5 moduler.  Blueprint, Pedagogisk Kinesiologi.  Asont, Nevrotrening/Kinesiologi.  Seeing Things Differently/Kinesiologi.  Model of Universal Principles/Nevrotrening-Kinesiologi. 

Hjernen; 1, 2 og 3, Dysleksi Kinesiologi.

Utdanning Bowenteknikken;

Jeg ble utdannet som Bowenterapeut med eksamen høsten 2001.  Utdannelsen gikk over flere semestre med godkjente instruktører og forelesere fra Australia og UK.  Senere har det blitt flere workshops og helgesamlinger med utenlanske og norske undervisere for påfyll, oppdatering og repetisjon.

Det er krav fra foreningen at man har et 2 dagers oppfrisknings- og repetisjonsamling hvert andre år.

Utdanning Healing;

REIKI  1, 2, 3.  Thetahealing, Resonansberøring.

Del denne siden