Forskning på Bowenteknikken

FORSKNING

E.C.B.S. er i front når det gjelder forskning og utvikling. De har deltatt i forskningsprosjekter for å granske effekten av Bowen Teknikken.  Resultatet av et prosjekt avsluttet i februar 2000 viste at Bowen Teknikken forbedret ”Frossen skulder” betydelig.  Forskningsresultater på effekten av Bowen Teknikken på  hamstringsmusklenes fleksibilitet er nå publisert: 

Det finnes mange studier og forskningsresultat som er utført på BowenTeknikken de senere årene.
Disse finner du her:

Andre forskningsstudier i effekten av behandling med Bowen Teknikken er:  inkludert engelsk

migreneforskningsprogram i 2002 og engelsk astma forskningsprogram i 2003, begge ledet av Nikke Ariff av Det europeiske Bowenterapeutregister.

Mer informasjon om asma for voksne og barn finner du lenker til lengre ned på siden.

Her har du muligheten til å bli med på et forskningsprosjekt.

Mer info om FORSKNING;

Gjennom å initiere forskningsprosjekter er European College of Bowen Studies (E.C.B.S.) blant de ledene når det gjelder å studere effekten av Bowen Teknikken.

HAMSTRINGS

Et av deres forskningsprosjekter hadde som formål å studere effekten av Bowen Teknikken på hamstringmusklenes fleksibilitet over tid.

Hamstringmusklene er en muskelgruppe på baksiden av lårene som er aktive ved bevegelse av både hofter og knær. De er ofte involvert ved tilbakevendende skader, bevegelsesdysfunksjoner og smerter i nedre del av ryggen. Utvikling av nevro/muskulære/skjelett-symptomer er ofte rapportert å være forbundet med begrenset fleksibilitet i hamstringmusklene.

Bowen Teknikken brukes til å behandle flere tilstander, inkludert mangel på fleksibilitet. Denne studien omfattet 120 deltagere som ble tilfeldig inndelt i en «Bowengruppe» og en «Kontrollgruppe». Bowengruppen fikk en enkelt Bowenbehandling.

Resultatene viste signifikant effekt av Bowenbehandlingen på hamstringmusklenes fleksibilitet. Dette omfattet både en forbedret fleksibilitet over tid i gruppen som fikk Bowenbehandling, og en klar forskjell i fleksibilitet mellom «Bowengruppen» og «Kontrollgruppen».

De publiserte forskningsresultatene på hamstringsmusklenes fleksibilitet finner du på følgende nettside: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21665103

Fullstendig sammendrag (på engelsk) kan også lese på: http://www.thebowentechnique.com/Latest-News/published-research.html

Referanse : Marr M, Baker J, Lambon N, Perry J. 2011. The effects of the Bowen technique on hamstring flexibility over time: a randomised controlled trial. J Bodyw Mov Ther. 15(3):281-90. (Epub 2010 Sep 15.)

FROSSEN SKULDER

Resultatet av et annet prosjekt, som ble avsluttet i februar 2000, viste at Bowen Teknikken forbedret ”Frossen skulder” betydelig. Disse resultatene er enda ikke publisert.

ASTMA

Astmaprogrammet består av flerårig dokumentasjon av en rekke «case studies» som omhandler behandling med Bowen Teknikken mot astmaplager.

Et astmatisk anfall er vanligvis forårsaket av at musklene som kontrollerer lungene og pusten går inn i en krampe som kan øke i omfang. Faktorene som utløser slike anfall kan være ulike: kulde eller sykdom, allergi slik som de som forårsaker høysnue, eller andre lungesykdommer. I et akutt astmatisk anfall kan pasienten puste inn, men er ikke i stand til å puste ut bl.a på grunn av krampe i mellomgulvet (diafragma). Tom Bowens kone led av astma og ble innlagt på sykehus mange ganger før han utviklet en «luftveisprosedyre» for å hjelpe henne. Etter dette ble hun aldri igjen innlagt på sykehus.

Luftveisproblemer kan ha mange ulike former, men uansett graden av astma, eller liknende pusteproblemer, kan Bowen teknikken ofte redusere nivået for angrep raskt og effektivt. Når barn behandles med Bowen teknikken, er resultatene oftest entydige og behandlingen gir rask effekt. Voksne kan ha en tendens til også å ha andre "påkjenninger" som kan ha betydning for tilstanden. Dette kan medføre at resultatene kan være mer varierte, og kan ta lengre tid å løse, selv om de oftest er gode.

Omtale av ulike «case studies» innenfor astmaprogrammet kan du finne på

 MIGRENE

Et prosjektet for å bestemme effekten av Bowenteknikken i behandling av migrenetilstander ble igangsatt i Storbritania i 2003 av et nasjonalt forskningsprogram.

Deltagerne ble rekruttert blant medlemmene av Migraine Action Association, der alle hadde blitt diagnostisert som migrenelidende av allmennlege eller sykehusspesialist. Ved utvelgelsen av deltagere til prosjektet ble det ikke satt noen inkluderingsparametere i forkant for å unngå å trekke til seg en gitt "profil" av migrenelidende. Dette var for å sikre at den frivillige deltagergruppen var tilfeldig, med det unntak av at de alle var villige til å prøve noe nytt i behandlingen av migrenetilstanden.

Programmet ble gjennomført over en periode på 6 uker. Det besto av en to-ukers behandlingsperiode der alle deltagerne mottok tre Bowenbehandlinger, etterfulgt av en fire-ukers observasjonsperiode. Deltagerne førte en «migrenedagbok» gjennom hele perioden der opplevelser og erfaringer under og etter hvert migreneanfall ble registrert.

Av de 39 personen som deltok i programmet (37 kvinner og 2 menn) rapporterte 31 av deltagerne en positiv effekt av Bowenbehandlingen, noe som gir en responsrate på 79.5%.

Studiet er omtalt nærmere her: http://www.bowenmigraineresearch.co.uk/

Mer generell informasjon om Bowenteknikken fra European College of Bowen Studies finner du her: http://www.thebowentechnique.com/

Her har du muligheten til å bli med på et forskningsprosjekt; 
NAFKAM søker deltagere til ny studie av alternativ behandling. To erfarne seniorforskerne skal i samarbeid med professor Fuschia Sirois ved Bishop University i Canada i gang med en ny og viktig studie for å belyse folks behandlingsvalg i dag- og i fremtiden. Kontakt NAFKAM og bli med!

Kinesiologi og forskning; det foreligger sikkert internasjonal forskning på Kinesiologi/nevrotrening også, dette har jeg ikke i hende nå.

Del denne siden